Wereldkoor Dekoor

Dekoor telt rond de dertig zangers, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen. We zingen liederen uit alle windstreken, meestal a-capella, soms met pianobegeleiding. We treden regelmatig op en nemen van tijd tot tijd deel aan bijzondere projecten. Plezier in het zingen staat voorop, op de voet gevolgd door kwaliteit. Daarom doet elk nieuw lid vooraf een stemtest.

Repertoire

Dekoor heeft een mooi repertoire van ruim 300 liederen uit de wereldmuziek, we zingen met recht de wereld rond. En door de tijd heen. Van een ophitsend lied uit Galicië tot een verstild Fries liefdeslied uit 1650. Wereldmuziek omvat een schat aan traditionele volksmuziek en vertelt verhalen van andere tijden en culturen.

Repetities

Elke donderdagavond repeteert het koor van 20.00 tot 22.15 uur in ‘creatieve broedplaats’ De Doas, Cornelis Trooststraat 48 in Leeuwarden. We zingen op een zo goed mogelijk niveau en werken daarom voortdurend aan behoud en verbetering van zangkwaliteit en koorklank. Dat doen we tijdens de repetities en workshops maar ook door thuis te studeren op zang en tekst. Tijdens optredens zingen we uit het hoofd.

Workshops & Koorweekend

Een aantal malen per jaar organiseert Dekoor een workshop gericht op bijvoorbeeld specifiek repertoire uit de wereldmuziek, koorklank, presentatie of stemvorming. Daarvoor nodigen we een gastdocent uit. Deze workshops zijn op een zaterdag of op donderdagavond tijdens de repetitietijd.

Elk voorjaar is er een koorweekend waarin we meestal met een gastdocent werken aan een thema, maar waarin ook ruimte is voor ontspanning en gezelligheid

Lidmaatschap

Als koorlid ben je lid van de vereniging Dekoor. Je betaalt een maandelijkse contributie van € 30,00. Eén of twee keer per jaar schrijft het bestuur een ledenvergadering uit. Daarnaast is er een artistieke commissie, samengesteld uit leden van het koor, die samen met de dirigent en in overleg met het bestuur de plannen maakt voor optredens, workshops, repertoire, projecten en koorkleding.