Wil je

meer informatie?, een keer meezingen?, de mogelijkheden weten voor een optreden?

Wereldkoor Dekoor

Enthousiast, vol passie en met veel plezier zingt Dekoor uit Leeuwarden prachtige liederen uit het rijke palet van de wereldmuziek. Betoverende melodieën van toen en nu, van Friesland tot aan Mozambique krijgen bij Dekoor een eigen muzikaal leven. Kleurig en klankrijk, intiem en uitbundig bezingt Dekoor in alle toonaarden de universele thema’s van leven en liefde. Daar word je vaak blij en soms heerlijk weemoedig van.

Koorona

U snapt het: ook Dekoor is lang op slot geweest vanwege het virus. ‘Geweest’, want we gaan het weer voorzichtig proberen. Voorlopig met twee keer een half koor, in een grote, goed geventileerde ruimte en met een flinke afstand tot elkaar. Proberen hoe dat gaat.  
En tot we dat hebben uitgevonden: blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

Lokaal Vocaal en dan weer verder

We hebben zaterdag 25 januari weer meegezongen bij Winter Lokaal Vocaal. Dat is altijd maar een klein stukje, 25 minuten, maar we brachten een mooi, afwisselend programma. 

Er is nog geen datum voor ons volgende concert. Waarschijnlijk wordt dat na de zomervakantie.   
Nog een eind weg, maar houd de site in de gaten voor meer informatie.

Dankbaar publiek in De Hofwijck

De  bewoners van zorgcentrum De Hofwijck waren 21 november in grote getale op komen draven voor ons concert in hun eetzaal. En hoewel alle vreemde talen soms voor wat vraagtekens zorgden (” ze konden net zo goed Ouwe taaie zingen”) was er veel enthousiasme en waardering voor onze liederen.