Wereldkoor Dekoor zingt de wereld rond

Enthousiast, vol passie en met veel plezier zingt Dekoor uit Leeuwarden prachtige liederen uit het rijke palet van de wereldmuziek. Betoverende melodieën van toen en nu, van Friesland tot aan Mozambique krijgen bij ons een eigen muzikaal leven. Kleurig en klankrijk, intiem en uitbundig bezingen we in alle toonaarden de universele thema’s van leven en liefde. Daar word je vaak blij en soms heerlijk weemoedig van.

Dekoor telt ruim dertig zangers, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen. We zingen liederen uit alle windstreken, meestal a-capella, soms met pianobegeleiding. We treden regelmatig op en nemen van tijd tot tijd deel aan bijzondere projecten. Plezier in het zingen staat voorop, maar er worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit. Daarom doet elk nieuw lid vooraf een stemtest. De stemtest wordt tweejaarlijks voor alle leden herhaald.

De Koers van Dekoor.

In het seizoen 2013-2014 is de vraag ‘waar willen we met Dekoor heen’ uitgebreid in het koor besproken. Er is een ‘Koersclub’ samengesteld die op basis van de wensen uit het koor en de eigen ideeën een Koersnotitie heeft opgesteld. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat in mei 2014 de ledenvergadering de Koers heeft vastgesteld. In dat stuk zijn de ambities van het koor voor de eerstkomende vijf jaar opgeschreven. Je kunt het lezen als je op deze link klikt.

Repetities

Elke donderdagavond repeteert het koor van 20.00 tot 22.15 uur in de prachtige, oude Waalse Kerk aan de Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden. 
We zijn ambitieus, dus alleen met een goede reden kun je een enkele keer een repetitie missen. Op teksten en nieuw repertoire wordt thuis gestudeerd.

Koorweekend 

Elk voorjaar is er een koorweekend. Gezelligheid en werken aan bijvoorbeeld  presentatie of stemvorming, gaan dan hand in hand.

Workshops

Een aantal malen per jaar organiseert Dekoor een workshop, gericht op specifiek repertoire. Vaak gebeurt dat op een zaterdag. Zo maakten we de afgelopen jaren bijvoorbeeld kennis met Corsicaanse polyfonie voor mannen, met muziek uit Georgië en met de indrukwekkende Baltische koortraditie. 

Lidmaatschap

Als koorlid ben je lid van de vereniging Dekoor. Je betaalt een maandelijkse contributie van € 25,00. Eén of twee keer per jaar hebben we een ledenvergadering. We hebben een Artistieke Commissie die samen met de dirigent en in overleg met het bestuur de plannen maakt voor optredens, workshops, repertoire, projecten en koorkleding.

Enthousiast geworden?
Zin om mee te zingen in ons mooie en ambitieuze koor? Stuur dan een e-mail met je naam en hoe je bereikbaar bent naar secretariaat@wereldkoor-dekoor.nl. Voordat je verder leest: de stemgroepen sopraan en alt zijn momenteel voldoende bezet. Maar zing je tenor of bas dan maken we graag een afspraak dat je een of enkele keren vrijblijvend een repetitie bijwoont. Als je daarna besluit om mee te zingen, maakt de dirigent een afspraak voor een stemtest. Na goed resultaat heten we je van harte welkom in ons koor.


 

Repertoire

Wat is ‘wereldmuziek’

Wereldmuziek is volgens Van Dale “Niet westerse (volks)muziek”. Wikipedia gaat wat dieper in op de vraag: “Wereldmuziek (zie ook volksmuziek) is muziek die terug te leiden is tot een bepaalde bevolkingsgroep of land. Niet alle wereldmuziek kent een traditie van muzieknotatie. In dat geval wordt de muziek op het oor van speler tot speler doorgegeven. Daarbij verandert de muziek vaak geleidelijk, en is het niet duidelijk -en ook niet zo belangrijk- wie de componist is. Er bestaan ook tradities binnen de wereldmuziek, die zichzelf met recht als klassiek beschouwen, zoals de Hindoestaanse muziek en de Gamelan.”

Dekoor heeft een mooi repertoire van ruim 180 liederen. Ook al missen we geografisch gezien nog een paar gebieden (Azië, de Arabische wereld), we zingen met recht de wereld rond. En doorheen de tijd. Van een ophitsend lied uit Galicië tot een verstild Fries liefdeslied uit 1650.

Luisteren
Klik op een van de nummers hieronder en geniet van de muzikale rijkdom die de wereld ons biedt!

Dre Lostry:

 

Tibie payom: